30 września 2021 r. uczniowie klasy pierwszej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśnej zostali oficjalnie przyjęci do grona społeczności uczniowskiej.

Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego uroczystość miała bardzo podniosły charakter. Klasa druga powitała pierwszoklasistów tańcem i własnoręcznie wykonanymi upominkami. Pierwszoklasiści ubrani w stroje galowe niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy moment uroczystości. Najpierw jednak zaprezentowali program artystyczny. Wykazali się umiejętnością recytacji wierszy i śpiewu piosenek oraz zatańczyli piękny taniec. Rodzice dumni ze swoich pociech nagradzali dzieci gromkimi brawami.

W dalszej  części pierwszoklasiści złożyli ślubowanie, na którym odbyło się pasowanie na ucznia. Ślubowali kochać Ojczyznę, być dobrymi uczniami, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Uczniowie otrzymali dyplomy i pamiątki przygotowane przez rodziców i wychowawczynię. Uroczystość została zakończona słodkim poczęstunkiem.

Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, by każdy dzień w naszej szkole dostarczał im wspaniałych przygód z nauką, aby nasza placówka była dla nich miejscem, gdzie będą chętnie przebywać, znajdą nowe przyjaźnie, rozwiną swoje zdolności i zainteresowania.