WIZYTA PANA POLICJANTA W PRZEDSZKOLU
W dniu 29 września odbyło się wyjątkowe spotkanie Pana Policjanta
asp. Sebastiana Piotrowskiego z naszymi przedszkolakami.
Celem wizyty było przypomnienie i utrwalenie z dziećmi
podstawowych zasad ruchu drogowego

oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu.
Pan Policjant przeprowadził pogadankę,

w formie pokazowej przedstawił zasady przechodzenia przez jezdnię.
Dzieci z zainteresowaniem uczestniczyły w spotkaniu,
z uwagą oglądnęły krótki film z udziałem psa „Sznupka”.
Na zakończenie spotkania przedszkolaki otrzymały odblaski.

Bardzo dziękujemy Panu Policjantowi
asp. Sebastianowi Piotrowskiemu
za wizytę w naszym przedszkolu.