Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśnej informuje:

 – świetlica środowiskowa:

codziennie w godzinach:13:00-16:00

– konsultacje dla rodziców i nauczycieli ze szkolnym psychologiem:

poniedziałek 13:30-14:30

– konsultacje dla rodziców i nauczycieli ze szkolnym pedagogiem:

wtorek 14:30-15:30 oraz środa 9:00-10:00