25 czerwca zakończyliśmy kolejny rok szkolny. Rok trudny zarówno dla uczniów i nauczycieli, którzy przez większość czasu pracowali zdalnie.

Uczniowie wraz z wychowawcami spotkali się w klasach, gdzie otrzymali świadectwa. Na sali gimnastycznej pani dyrektor Anna Polak wręczyła je uczniom klas I-III wyróżniającym się wzorowym zachowaniem i bardzo dobrymi wynikami w nauce. Pani Dyrektor podsumowała krótko miniony rok szkolny i przypomniała podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie wakacji. We wszystkich klasach wykonano pamiątkowe zdjęcia uczniów wyróżnionych z wychowawcami. Uczniowie, którzy otrzymali średnią powyżej 5,00 (bez ocen dobrych) i uzyskali wzorowe zachowanie, wpisali się do Złotej Księgi.

Na koniec klasa 8 wraz z wychowawczynią p. Anetą Dybał-Kubicą przygotowała pożegnalny apel dla Grona Pedagogicznego, pracowników obsługi,  kolegów i koleżanek z klas 7a i 7b oraz przedstawicieli rodziców. Oprawę muzyczną przedstawienia uświetniał chór szkolny pod opieką p. Karoliny Skrzypek-Caputy.

W pierwszej części apelu nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru szkoły przyszłorocznym ósmoklasistom. Pani dyrektor w swojej przemowie zwróciła uwagę na niezwykłą specyfikę tego roku szkolnego oraz na bezpieczeństwo w czasie wakacji. Podziękowała także za współpracę wszystkim pracownikom szkoły, a tegorocznym absolwentom życzyła powodzenia i sukcesów w nowych szkołach. Pożegnała również wieloletnią Przewodniczącą Rady Rodziców p. Jolantę Szczotka.

Następnie uczniom klasy ósmej uroczyście wręczono świadectwa ukończenia szkoły i przyszła kolej na część artystyczną, w której nie zapomniano w humorystyczny sposób nawiązać do okresu zdalnego nauczania.

Ósmoklasiści pożegnali szkolne mury słowami: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi – te słowa Jana Pawła II niechaj będą wyrazem uznania dla Was, drodzy Pedagodzy. Dzieliliście się z nami swoją wiedzą, z uporem i oddaniem kształciliście nasze umiejętności, uczyliście nas wytrwałości, dodawaliście odwagi, zachęcaliście do działania. Dziękujemy.”

Na zakończenie uczniowie klasy 7a i 7b przygotowali pamiątkowe upominki dla starszych kolegów.

Emocjom nie było końca, a w niejednym oku zakręciła się łezka.