Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśnej otrzymał kolejne wsparcie finansowe od rodziców naszego ucznia – Państwa Barbary i Artura Byrcz w wysokości 10.000,00 zł. Tym razem pieniądze zostaną przeznaczone na dofinansowanie remontu kuchni szkolnej w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”. O dofinansowaniu przyznanym z rządowego programu informowaliśmy już w poprzedniej wiadomości. Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.