Projektowa przygoda zaczęła się w 2018 roku, kiedy nauczycielka Patrycja Knapek-Stańczak wyjechała do Finlandii jako jedna z trzech osób w Polsce, na seminarium programu Erasmus+. Podczas tego wyjazdu dowiedziała się jak tworzyć ciekawe projekty i co najważniejsze nawiązała znajomości z nauczycielami z różnych zakątków Europy.

Dzięki temu powstały dwa projekty:

  1. Little Language Learners – projekt Erasmus + Kwota dofinansowania 8694,00 euro. Projekt ma na celu współpracę partnerską 3 krajów UE: Polski, Anglii i Estonii. Celem projektu jest zapoznanie dzieci w wieku przedszkolnym z językami obcymi w tym wypadku Estońskim, Angielkim, Walijskim i Polskim. Dzieci uczą się słówek w danych językach, piosenek i gier. Spotykają się ze sobą online podczas video – konferencji (skype). Łącznikiem każdego przedszkola jest maskotka, którą dzieci zabierają ze sobą do domu, opisują jej przygody, uczestniczy ona w życiu przedszkolnym. W każdym kraju partnerskim odbywają się meetingi na których nauczyciele ewaluują swoją pracę oraz wyznaczają kolejne działania pracy.
  2. Travelling Europe by Art – projekt Erasmus+ Kwota dofinansowania 16932,00 euro. Projekt przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej oraz dzieci z zerówki. Uczniowie poznają różne typy sztuki oraz różnych artystów reprezentujących je, wykonując prace plastyczne techniką danego artysty. Uczniowie oswajają się ze sztuką i kulturą, zaczynają ją doceniać. W każdym kraju partnerkim odbywają się meetingi na których partnerzy projektowi uczą się technik malarskich, aby potem przekazać swoją wiedzę uczniom. Dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat pracy oraz planują kolejne.