Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach opublikował na swojej stronie listę szkół, które otrzymały dofinansowanie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Program ten zaplanowany jest na lata 2019-2023 i realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Celem programu jest m.in. zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. Jedną ze szkół, które otrzymały dofinansowanie jest nasz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśnej. Przyznana kwota: 80.000,00 zł – zostanie przeznaczona na zakup wyposażenia szkolnej kuchni, a wkład własny w wysokości 20.000,00 zł – na prace budowlano-remontowe.