Na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Dyrektor szkoły informuje, co następuje od 22 marca 2021 do 11 kwietnia 2021 roku :

a) wszystkie lekcje odbywają się zgodnie z planem zajęć;

b) na dotychczasowych zasadach, przy zachowaniu reżimu sanitarnego funkcjonuje Przedszkole;

c) dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19 szkoła zorganizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców;

d) istnieje nadal możliwość organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu;

e) uczniowie oddziałów sportowych będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

f) dla uczniów klas ósmych organizuje się konsultacje indywidualne lub w małych grupach.