W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej trwa kompletny remont dwóch łazienek i głównego korytarza szkolnego.

Wszystko zaczęło się od dużego wsparcia finansowego jednej ze spółek żywieckich, powiązanej z rodzicem naszego ucznia. Inwestycja ta jest możliwa dzięki przychylności Wójta Gminy Lipowa Pana Jana Góry. Szkoła uzyskała wsparcie finansowe, a do remontu zostali zaangażowani pracownicy Urzędu Gminy w Lipowej. Szkoła dzięki temu ponosi jedynie koszty materiałów.

Prace remontowe rozpoczęły się tuż po feriach zimowych.
Z niecierpliwością czekamy na efekt końcowy. Za ogromne wsparcie serdecznie dziękujemy.