Wśród wielu wyzwań stojących przed dziećmi jednym z największych jest nauka czytania. Dzięki kampanii Instytutu Książki „Mała książka – Wielki człowiek” może stać się ona prawdziwą przyjemnością. W ramach akcji uczennice i uczniowie klasy pierwszej otrzymali Wyprawkę Czytelniczą.

W wyprawce znalazły się: książka „Pierwsze abecadło”, broszura informacyjna dla rodziców i opiekunów oraz kreatywny alfabet. „Pierwsze abecadło” to antologia tekstów najlepszych polskich autorów piszących dla dzieci i młodzieży.  Z kolei broszura „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” to poradnik dla rodziców i opiekunów podpowiadający, w jaki sposób wspierać dziecko w nauce czytania, jak również zbiór pomysłów na zabawy i aktywności związane z tekstami z książki. Dodatkowo dzieci otrzymały kreatywny alfabet, za pomocą którego mogą ułożyć zdanie zachęcające do czytania, nauki oraz korzystania ze zbiorów biblioteki.

Czytanie może stać się prawdziwą przyjemnością, jednak bardzo wiele zależy od rodziców i opiekunów. Czytanie powinno kojarzyć się dziecku z bliskością ukochanej osoby, poczuciem bezpieczeństwa, wspólnie spędzonym czasem. I nigdy, ale to nigdy, czytanie nie powinno być karą. Wspólne czytanie rozbudza dziecięcą wyobraźnię, wrażliwość na drugiego człowieka i nie kończącą się pasję do czytania, zdobywania wiedzy, poszerzania swoich horyzontów.

Anna Skórzak