„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego
krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu
(…) Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka, jest też wielkim obowiązkiem.”
Jan Paweł II „Pamięć i tożsamość”

W związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości 11 listopada, przedszkolaki i uczniowie klas I-III
wzięli udział w akcji MEN #SzkołaDoHymnu.
O godzinie 11:11 odśpiewali uroczyście Hymn Narodowy ,,Mazurek Dąbrowskiego’’.

K.Skrzypek-Caputa