W dniu 30 października 2020r. Przedszkolaki z Leśnej brały udział wraz z nauczycielami w Akcji MEN „Szkoła Pamięta”. Zorganizowano zajęcia z dziećmi pt. „Przedszkolny bukiet pamięci” mające na celu przybliżenie wychowankom lokalnych miejsc pamięci dotyczących bohaterów walczących o wolność Naszej Ojczyzny. Przeprowadzono pogadankę na temat Święta Wszystkich Świętych, potrzeby odwiedzania Grobów Bliskich Osób (które w tym roku musi być zorganizowane w inny sposób), ale także miejsc pamięci poświęconych Bohaterom walczącym za Ojczyznę. Nauczyciele wykonali zdjęcia z miejsc pamięci w Gminie Lipowa, które obejrzały dzieci :Grób Żołnierza Węgierskiego znajdujący się na Cmentarzu Komunalnym w Leśnej, Tablica pamiątkowa przy Kościele w Leśnej „W hołdzie naszym bliskim, którzy zginęli za Ojczyznę w latach 1939-1945”, Pomnik przy Kościele w Lipowej upamiętniający naszych Rodaków zamordowanych podczas II wojny światowej, Pomnik w Zimniku upamiętniający Polaków walczących w II wojnie światowej. Następnie dzieci przystąpiły do wykonania pracy plastycznej „Bukiet pamięci”. Wspólnie wykonano gazetkę ścienną poświęconą pamięci lokalnych Bohaterów Wojennych.

W klasie 1 szkoły podstawowej w Leśnej przeprowadzona została rozmowa na temat zwyczajów i tradycji związanych z obchodami dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek. Dzieci wysłuchały wiersza R. Przymusa „Znicze”, spróbowały określić jego nastrój, wysłuchały informacji na temat znaczenia listopadowych świąt.

Zaś uczniowie z klasy 3 słuchali czytanego przez N. fragmentu opowiadania Ulfa Starka ,,Czy umiesz gwizdać, Joanno?’’ przeprowadzona została rozmowa na temat zwyczajów i tradycji związanych z obchodami dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek. Dzieci poznawały znaczenia wyrazów: zagajnik, jedwab, kaplica, kuksaniec nabożeństwo, zaszlochać. Rozmawiano na temat ostatniego pożegnania bliskich osób i uczuć, jakie towarzyszą tym chwilom. W ramach akcji Akcji Szkoła Pamiętam uczniowie przygotowali prace plastyczne do polskiej tradycji świąt zadusznych i zrobili gazetkę w klasie.