KOMUNIKAT

PŁATNOŚCI ZA WYŻYWIENIE I OPŁATĘ GODZINOWĄ W PRZEDSZKOLU

I PŁATNOŚCI ZA OBIADY W SZKOLE

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju (COVID -19) informuję, że wszystkie płatności zgodnie z zaleceniami GIS, MEN, MZ i procedurami obowiązującymi w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Leśnej będą dokonywane przelewem na konto:

33 8137 0009 0034 2751 2000 0080

Bank Spółdzielczy w Żywcu

W tytule wpłaty należy wpisać:

PRZEDSZKOLE W LEŚNEJ

– żywienie za miesiąc … 2020r. dla … (imię i nazwisko dziecka)

– opłata godzinowa za miesiąc … 2020r. dla … (imię i nazwisko dziecka)

SZKOŁA PODSTAWOWA W LEŚNEJ

– obiad za miesiąc … 2020r. dla … (imię i nazwisko ucznia + klasa)

 

INFORMACJA o wysokości wpłat uwzględniająca odpisy za poprzedni okres będzie przesyłana na koniec miesiąca w wiadomości na dzienniku elektronicznym (dla rodziców dzieci przedszkolnych zostaną utworzone konta w e-dzienniku).

Końcem miesiąca września pojawi się informacja dotycząca odpisów za wrzesień 2020, oraz odpisów za marzec 2020.

Po otrzymaniu takiej wiadomości należy uiścić odpłatność PRZELEWEM DO 10-ego KAŻDEGO MIESIĄCA –  począwszy od 1 października br.

W przypadku rezygnacji, bądź czasowego zaprzestania korzystania z obiadów spowodowanych np. chorobą prosimy o tym fakcie poinformować panią intendentkę pod numerem telefonu 509 985 116 do godziny 8:30 w danym dniu telefonicznie lub SMS-em. Tylko w tych przypadkach będą dokonywane odliczenia płatności.  Telefon czynny w dni robocze w godz. od 7:00 do 15:00.

Wszystkie nadpłaty, które wynikają z powodu zdalnego nauczania, które miało miejsce od 13 marca 2020r. i dotyczą ubiegłego roku zostaną uwzględnione w rozliczeniu za miesiąc wrzesień.

Stawka żywieniowa w Przedszkolu w bieżącym roku szkolnym wynosi:

6,00 zł – śniadanie, obiad, podwieczorek

5,00 zł – śniadanie, obiad

Stawka za obiady w Szkole Podstawowej wynosi:  4,50 zł