Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego jest zdecydowanie inne niż we wcześniejszych latach. Życzymy  wszystkim Uczniom wytrwałości, sukcesów i satysfakcji.

A teraz trochę historii…

WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ

W piątek 1 września 1939 roku o świcie zaczęła się II Wojna Światowa.

Niemcy hitlerowskie bez wypowiedzenia wojny zaatakowały Polskę. Nasze wojska mimo bohaterskiej postawy wielu tysięcy żołnierzy i heroicznych walk obronnych – np. obrona Westerplatte, Poczty Polskiej w Gdańsku, bitwa pod Mokrem, nad Wizną, nad Bzurą a także obrona niedalekiej Węgierskiej Górki – dość szybko zostały zmuszone do odwrotu. Dysproporcja sił w ludziach oraz w sprzęcie była bardzo znaczna na korzyść Niemców.

Polska dyplomacja przed wojną zawarła sojusz z Wielką Brytanią oraz odnowiła sojusz z Francją. Na mocy tych układów Francuzi i Brytyjczycy zagwarantowali Polsce pomoc, na wypadek gdyby Niemcy zaatakowały nasz kraj. 3 września Wielka Brytania i Francja wypowiedziały Niemcom wojnę. Jednak za tym wypowiedzeniem nie poszły żadne znaczące działania wojskowe. Ostatecznie 12 września nasi sojusznicy zadecydowali o zawieszeniu wszelkich działań zbrojnych i pozostawieniu Polski bez żadnej pomocy.

Na domiar złego 17 września 1939 r. walczącą samotnie Polskę zaatakował drugi nasz sąsiad – ZSRR. Sytuacja Polski była przesądzona. Na okres sześciu lat dostaliśmy się pod okupację Niemiec i Związku Radzieckiego. W czasie II Wojny Światowej zginęło ok. 6 milionów obywateli polskich. Wiele osób było wysiedlanych ze swoich miejscowości, w miastach Niemcy organizowali publiczne egzekucje i łapanki. Około 3 milionów Polaków wywieziono na przymusowe roboty do Niemiec. Wiele miast i wsi zostało zniszczonych i spalonych, np. w lewobrzeżnej części Warszawy, Niemcy zburzyli 70 % budynków mieszkalnych, prawie wszystkie zakłady przemysłowe oraz  obiekty użyteczności publicznej. Na skutek rabunku nazistowskiego zginęło wiele cennych dzieł sztuki, zniszczeniu uległo 66% zbiorów bibliotek i archiwów.

Po II Wojnie Światowej Polska nie odzyskała pełnej niepodległości.  Na 44 lata (od 1989 r.) dostaliśmy się pod wpływy jednego z dwóch  głównych (obok Stanów Zjednoczonych) zwycięzców II Wojny Światowej – Związku Radzieckiego. Polska na rzecz tego państwa straciła część swego terytorium z Wilnem i Lwowem. Dopiero w 1989 r. odzyskaliśmy pełną niepodległość i znowu sami możemy decydować o losach swoich i naszego państwa.