Komunikat Dyrektora Szkoły związany z organizacją rozpoczęcia roku szkolnego w dniu 01.09.2020r.

Zapraszamy poszczególne klasy na spotkania z wychowawcami według określonego harmonogramu:

kl.1 – godz.9.00 – wejście od strony sali gimnastycznej

kl.2 – godz.10.00 – wejście od strony sali gimnastycznej

kl.3 – godz.10.00 – wejście główne szkoły

kl.4 – godz. 9.00 – wejście główne szkoły

kl.5 – godz. 9.30 – wejście główne szkoły

kl. 6a -godz. 10.15 -wejście główne szkoły

kl. 6b – godz. 9.15 – wejście główne szkoły

kl. 7a – godz. 9.45 – wejście główne szkoły

kl. 7b – godz. 10.30 – wejście główne szkoły

kl. 8 – godz. 10.45 – wejście główne szkoły

Proszę pamiętać o:

– maseczkach na terenie szkoły

– dezynfekcji rąk przed wejściem do szkoły

– zachowaniu dystansu społecznego (min. 1,5 m)

Do zobaczenia,

Anna Polak

Dyrektor ZSP w Leśnej