PODSUMOWANIE DZIAŁANOŚCI
SZKOLONEGO KLUBU WOLONTARIATU
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

W mijającym roku szkolnym, działający w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej Szkolny Klub Wolontariatu zorganizował wiele akcji.
Jedną z naszych podopiecznych jest Lenka, dla której przez cały rok szkolny zbieramy nakrętki. Dla Kacpra zebraliśmy wiele kilogramów baterii i zużytego sprzętu elektronicznego. Pomogliśmy zwierzętom z fundacji Przystań Ocalenie w Ćwiklicach przekazując karmę, koce, akcesoria do pielęgnacji zwierząt i zabawki. Włączyliśmy się w zbiórkę żywności i artykułów higienicznych dla Szlachetnej Paczki. Zgłosiliśmy swój udział w akcji „Klapki dla Gambii” organizowanej przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku Białej. Ze względu na ogłoszenie restrykcji w związku z pandemią COVID-19, w akcji weźmiemy czynny udział w
kolejnym roku szkolnym.
Na terenie szkoły zorganizowaliśmy akcję „Pomoc koleżeńska”, z której skorzystało kilkoro uczniów. Przedstawiciele szkoły brali udział w VI Gminnych Warsztatach dla Wolontariuszy zorganizowanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Twardorzeczce.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcje organizowane przez nasz klub.