Dla wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli.

Dziękujemy za cały rok pracy!!!

Życzymy słonecznych wakacji!