Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

 

O 25 maja br. umożliwiamy uczniom klasy ósmej, konsultacje z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki. O szczegółach uczniowie zostaną poinformowani w piątek 22 maja br.

Dla zainteresowanych mogą odbyć się konsultacje z innych przedmiotów. Uczeń, który chce skorzystać z konsultacji, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie nauczyciela przedmiotu, w celu omówienia szczegółów spotkania, najpóźniej w dniu poprzedzającym konsultacje.

Konsultacje mają charakter dobrowolny. Konsultując się z nauczycielem, uczeń będzie miał możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału oraz możliwość poprawy oceny z danego przedmiotu.

Od 25 maja br. istnieje także możliwość korzystania z biblioteki szkolnej dla klas 8, a od 1 czerwca także dla pozostałych uczniów. O szczegółach uczniowie zostaną poinformowani w piątek 22 maja br.

Od 1 czerwca umożliwiamy uczniom z pozostałych klas uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach ze wszystkich przedmiotów według harmonogramu konsultacji, który zostanie zamieszczony na stronie szkolnej.