Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśnej informuje, iż dyżur wakacyjny w Przedszkolu w Leśnej pełniony będzie od 01.08.2020r. do 31.08.2020r.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2020 Wójta Gminy Lipowa z dnia 28.01.2020r. dyżur wakacyjny pełnią:

01–31.07.2020r. – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie,

01–31.08.2020r. – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśnej.

Rodzice zapisują dziecko na dyżur wakacyjny do dnia 12.06.2020r. w Przedszkolu macierzystym, tj. w przedszkolu do którego uczęszcza dziecko, poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia.                                      

Dokonanie zapisu jest jednoznaczne z obowiązkiem uiszczenia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie dyżuru wakacyjnego.

Dyżur odbędzie się przy minimum 10 zgłoszeniach do danego przedszkola.

Załączniki:

1. Karta Zgłoszenia na dyżur wakacyjny do Przedszkola w Leśnej.

2. Zarządzenie nr 3/2020 Wójta Gminy Lipowa w sprawie organizacji dyżurów wakacyjnych.