Drodzy Rodzice!


Wójt Gminy Lipowa informuje, iż z dniem 11.05.2020 r. otwiera trzy przedszkola z terenu Gminy Lipowa: Przedszkole w Twardorzeczce (w ramach ZSP w Twardorzeczce),  Przedszkole w Leśnej (w ramach ZSP w Leśnej), Przedszkole w Siennej (w ramach ZSP w Siennej). Jednocześnie informuje, iż wszyscy zainteresowani rodzice/ opiekunowie prawni dzieci cały czas mogą deklarować chęć pobytu dziecka w danym przedszkolu.

W Przedszkolu w Leśnej od 11 maja 2020r. będą obowiązywać nowe zasady w czasie przyprowadzania, odbierania i pobytu dziecka w przedszkolu dostosowane do wymagań Głównego Inspektora Sanitarnego, z którymi proszę się zapoznać (Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa):

https://lesna.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Procedura_bezpiecze%C5%84stwa_ZSP-w-Le%C5%9Bnej.pdf

  • Ze względu na sytuację epidemiczną liczebność grupy przedszkolnej będzie ograniczona.
  • Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  • Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
  • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

 

Rodzice, którzy zadeklarowali skorzystanie z zajęć opiekuńczych dla dziecka, będą zobowiązani do wypełnienia oświadczeń i przekazania ich w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

 

Oświadczenia do pobrania:

  1. Oświadczenia COVID-19