“Wójt Gminy Lipowa informuje, iż planował z dniem 06.05.2020 r. otworzyć wszystkie przedszkola z terenu Gminy Lipowa. Jednak po zasięgnięciu danych od Dyrektorów w/w placówek na temat zbyt niskiego deklarowanego naboru dzieci – termin ponownego otwarcia przedszkoli zostaje przesunięty.

Wszyscy zainteresowani rodzice/opiekunowie prawni dzieci nadal mogą deklarować chęć pobytu dziecka w danym przedszkolu do dnia 08.05.2020 r.”