W roku szkolnym 2020/2021 istnieje możliwość utworzenia:
ODDZIAŁU SPORTOWEGO,
w którym oprócz wynikających ze szkolnych planów nauczania godzin edukacji wczesnoszkolnej, będzie realizowany poszerzony o 7 godzin tygodniowo program zajęć sportowych.

W związku z planami utworzenia klasy I sportowej lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie ogłoszona w przyszłym tygodniu. Proszę śledzić  stronę szkoły na bieżąco.

Z poważaniem, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśnej