Trwające do 10 kwietnia br. czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zostaje przedłużone do 26 kwietnia br. 

W tym czasie, zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej będzie kontynuowane zdalne nauczanie.

Natomiast egzamin ósmoklasisty, odbędzie się w późniejszych terminach, o których będzie informował Minister Edukacji Narodowej z minimum 3-tygodniowym wyprzedzeniem.

 

Więcej na stronie MEN

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-przedluzone-do-26-kwietnia?1UiLwzC39FocCZwCGNY