Informacja dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśnej

o sposobie realizacji w szkole nauki na odległość

Drodzy Uczniowie,

 1. Od 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020 r. realizujemy obowiązek nauki na odległość.
 2. Wykorzystujemy do tego, jako główne narzędzie, dziennik elektroniczny oraz Classroom.
 3. Nauczanie nie jest prowadzone online. Online prowadzone są tylko niektóre lekcje, po wcześniejszym ustaleniu możliwości z daną grupą uczniów. Przyjęta zasada bierze pod uwagę dostępności uczniów do sprzętu w poszczególnych rodzinach i stwarza rodzicom i wam możliwość dogodnej organizacji nauki w domach.
 4. Nauczyciele przekazują wam instrukcję z poleceniami, numerami stron z podręczników, linkami do filmów, platform edukacyjnych innych zbiorów edukacyjnych.
 5. Obowiązuje nas dotychczasowy plan lekcji. Czyli jeśli np. we wtorki macie j.polski, matematykę, biologię i technikę od nauczycieli tych przedmiotów dostaniecie materiały do nauki.
 6. Dopuszcza się zmianę w organizacji zajęć wychowania fizycznego – akceptowane są codzienne aktywności uczniów, które planuje i przekazuje do realizacji uczniom nauczyciel tego przedmiotu.
 7. Nauczyciele informują was o tym, które zadania będą podlegały ocenie i jak należy je udostępnić, by zostały ocenione.
 8. Ucząc zdalnie, oceniamy zgodnie z obowiązującymi w szkole zasadami.

Ze względu na specyficzną sytuację, oceniane będą przede wszystkim:

 • prace pisemne – testy, wypracowania, zadania, ćwiczenia – stworzone samodzielnie przez ucznia i przesłane nauczycielowi do weryfikacji w ustalony z nim sposób;
 • inne wasze wytwory związane z aktywnością edukacyjną  – prace plastyczne, doświadczenia, eksperymenty, nagrania recytacji, śpiewu, czytania, prezentacje multimedialne, kreatywne notatki i każde inne formy wizualne czy też dźwiękowe dokumentujące waszą pracę w sposób ustalony z nauczycielem
 • prace dodatkowe, w tym konkursowe udostępnione przez ucznia nauczycielowi danego przedmiotu, projekty zrealizowane zdalnie indywidualnie lub we współpracy z innymi uczniami;
 1. Macie prawo do konsultacji z nauczycielami, zgodnie z terminarzem, który wkrótce zostanie zamieszczony na stronie internetowej.
 2. Pamiętajcie, by korzystając z zasobów Internetu, nie naruszać praw autorskich twórców tekstów i innych materiałów.
 3. Mamy obowiązek pracować nie tylko z komputerem, telewizorem czy tez telefonem – musimy odnosić się do podręczników, zeszytów ćwiczeń i zeszytów przedmiotowych.
 4. Pracujemy w odpowiednich warunkach. Pamiętajcie o porządku na biurkach czy tez stolikach. Pozbierajcie z nich zbędne rzeczy, które mogą was rozpraszać.