Szanowni Państwo,

Dziękujemy za dotychczasową pomoc w realizacji zdalnego nauczania. W tym okresie uczniowie głównie powtarzali wiadomości, utrwalali zdobytą wiedzę, dysponując wieloma narzędziami przekazanymi przez nauczycieli.

Od jutra – środa 25 marca 2020 r. – rozpoczynamy nowy okres nauki. Zdalne nauczanie poświęcone będzie realizacji podstawy programowej (nowe treści, nowe zadania). Uczniowie będą oceniani, praca z uczniem będzie w dużym stopniu zgodna z obowiązującym dotychczas szkolnym podziałem godzin, który uwzględnia możliwości psychofizyczne uczniów, gwarantuje równomierne obciążenie uczniów, w poszczególnych dniach tygodnia oraz zróżnicowanie zajęć w danym dniu. W związku z tym, prosimy aby uczniowie byli dostępni i dyspozycyjni w godzinach swoich zajęć.

Zdajemy sobie sprawę, że nasi uczniowie nie są przyzwyczajeni do samodzielnej pracy, bez bezpośredniej pomocy i kontroli nauczyciela, więc czasami może to być trudne. Wszyscy w obecnych czasach uczymy się czegoś nowego.

Prosimy Państwa, aby pomóc swoim dzieciom we właściwej organizacji nauki i pracy w domu. Wiele pomocnych informacji otrzymacie Państwo w najbliższym czasie.

Nauczyciele pracują i również służą pomocą w rozwiązywaniu problemów z nową formą nauczania.

Z poważaniem,

Dyrektor ZSP w Leśnej

Anna Polak