Z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie uczniów z terenu Gminy Lipowa by zminimalizować prawdopodobieństwo przenoszenia się chorób, w tym koronawirusa. Zostają zawieszone wszystkie konkursy Gminne, wyjazdy na konkursy pozaszkolne oraz wyjazdy do kin i teatrów. (więcej tutaj)