Rekomendacje MEN w zakresie profilaktyki zdrowotnej:

W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa Ministerstwa Edukacji Narodowej rekomenduje:

  • nie posyłanie przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola i szkoły;
  • przestrzeganie podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
  • mycie rąk zgodnie z instrukcją Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
  • niezwłoczne poinformowanie najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub zgłoszenie się do oddziału zakaźnego przez Rodziców, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne;
  • możliwość zastosowania przez Rodziców zapisów art.32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa Dz.U.2017, poz.1368, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy;
  • sprawdzanie na bieżąco komunikatów publikowanych na stronie zespołu.

Informujemy, że jeśli uczeń lub Rodzic nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodów do obaw.