Od 12.01.2020 roku w mobilności na Malcie mogły wziąć udział dwie nauczycielki: Monika Jończyk oraz Anna Pieróg. Pani Monika wzięła udział w kursie metodycznym pt. „Methodology Revisited, Revitalised and Re-energised” organizowanym przez Executive Training Institute na Malcie. Kurs miał na celu odświeżenie, przypomnienie i zaproponowanie nowoczesnych metod nauczania języka angielskiego. Kurs był bardzo intensywny i obejmował wiele aspektów w nauczaniu języka. Instytucja przygotowała kurs na najwyższym poziomie. Wykładowca był bardzo profesjonalny i bardzo dobrze przygotowany do zajęć. Instytut zadbał tez o dodatkowe zajęcia w ramach czasu wolnego, które pozwoliły poznać kraj i jego kulturę. Pani Anna brała udział w ogólnym kursie języka angielskiego, na którym rozwijała kompetencje językowe i kulturowe.

Podczas czasu wolnego nauczycielki miały okazję zobaczyć takie miejsca jak Biegu, Valetta, Gozo czy Marsxolk.