KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do Przedszkola w Leśnej składają deklarację
o kontynuowaniu
przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021
w terminie od dnia 24 lutego 2020r. do 1 marca 2020 roku.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

  1. Rodzice, którzy chcą po raz pierwszy zapisać dziecko do Przedszkola w Leśnej składają wniosek od dnia 02 marca 2020r. do dnia 20 marca 2020 r.
  2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Dokumenty można pobierać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Leśnej w godz. 7:00 – 15:00, w Przedszkolu w Leśnej w godz. 6:30 – 16:00 lub ze szkolnej strony internetowej www.lesna.edu.pl.