Na świetlicy dzieci wykonują przepiękne prace plastyczne, które obecnie dekorują naszą szkołę. Nie brak też zajęć
ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, jak również zajęć muzycznych.
Dzieci wzięły udział w Ogólnopolskim konkursie ,,Szkolne Przygody Gangów Słodzików”. Niecierpliwie czekamy na ogłoszenie wyników.