VIII Gminny Dzień Bezpieczeństwa odbył się pod hasłem: „ UzależnieNIE! A co na TAK…?”. W ramach tego dnia, uczniowie szkoły wysłuchali krótkiego wprowadzenia dotyczącego bezpieczeństwa podczas drogi do szkoły, kontaktów z osobami nieznajomymi przeprowadzonego przez przedstawiciela KPP w Żywcu ,st. asp. Monikę Chojnacką.

Grupa młodszych uczniów / kl.I – IV oraz grupa 6- latków/  pod opieką wychowawców oraz mł. asp. Sebastiana Piotrowskiego wyruszyła na „Akcję Jabłuszko – Cytrynka”, podczas której przypominali przejeżdżającym kierowcom o konieczności jazdy zgodnie z przepisami ruchu drogowego. W tym czasie uczniowie klas od V –VIII wysłuchali pogadanki nt. uzależnień oraz odpowiedzialności nieletnich w przypadku używania środków i substancji niedozwolonych. Pogadankę przeprowadziła st. asp. Monika Chojnacka.

W dalszej części uczniowie zapoznali się ze szkodliwością używania narkotyków i dopalaczy oraz wpływem w/w substancji na zdrowie i życie młodych ludzi. Prezentację przeprowadziła pani Magdalena Niemiec z Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia przy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  w Żywcu. Uczniowie oglądali krótkie filmy profilaktyczne , wzięli udział w pokazie narko i alkohologogli.

W następnej części klasy młodsze, które powróciły z akcji „ Jabłuszko i cytrynka”  udały się do sal, gdzie wspólnie z nauczycielami pracowały nad stworzeniem plakatów . Każda z klas otrzymała inną tematykę prac dotyczącą bezpieczeństwa. Uczniowie starsi /kl.V-VIII/ wraz z zaproszonymi uczniami z pozostałych szkół gminnych pracowali nad stworzeniem krótkich filmów profilaktycznych. Uczniowie wzięli udział w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez firmę „DOMERITUM”. Zajęcia te również odbywały się w dwóch grupach wiekowych. Grupa uczniów z klas V-VIII uczestniczyła w warsztatach profilaktycznych na temat uzależnień od narkotyków i dopalaczy, alkoholu, papierosów prowadzonych przez trenera firmy DOMERITUM, pana Michała Tyrałę, a uczniowie klas I – IV brali udział w zajęciach profilaktycznych dotyczących zdrowego stylu życia i odżywiania. Zajęcia te prowadziła trenerka – pani Martyna Hulak. Na zakończenie wszyscy uczniowie zebrali się wspólnie w sali gimnastycznej, gdzie odbyło się podsumowanie Gminnego Dnia Bezpieczeństwa. Uczniowie prezentowali swoje prace /plakaty oraz filmy/

Podczas imprezy uczniowie mieli okazję zapoznać się z działalnością Klubu sportowego „AJAX” Leśna reprezentowanego przez trenera Dariusza Urbaniaka oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Lipowej, oraz oddział w Leśnej reprezentowaną przez panią Sylwię Wróbel panią Agnieszkę Barteczko.

Pedagog mgr Iwona Kamińska