21 listopada uczniowie klasy ósmej wzięli udział w spotkaniu z Krzysztofem Piersą, które odbyło się Bibliotece Gminnej w Lipowej.
Krzysztof Piersa poruszył bardzo  bliskie młodym ludziom tematy związane z uzależnieniem od gier komputerowych oraz telefonów. Uświadamiał pułapki związane z najnowszymi technologiami oraz konsekwencjami, jakie ponoszą gracze poświęcający e-technologiom swój wolny czas. Sam przyznaje, że był uzależniony, na swoim przykładzie pokazywał, co gry komputerowe mu zabrały, ale też, co dzięki nim zyskał, dokonał bilansu strat i zysków, co skłoniło go do podjęcia działań, aby znacząco ograniczyć czas poświęcony grom komputerowym.

Krzysztof Piersa jest autorem poradników „Komputerowy ćpun”, „Trener Marzeń” oraz serii fantastycznej „Kosmiczne Bobry”.