SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU
Włączamy się w tegoroczną akcję „Szlachetna Paczka”. Pomagamy!
Ogłaszamy zbiórkę żywności długoterminowej, środków czystości oraz kosmetyków dla rodzin objętych
pomocą fundacji.
Podzielmy się z potrzebującymi!
Akcja trwa od 15.11.2019 do 02.12.2019.
Przyniesione produkty prosimy składać do specjalnych koszy wystawionych na górnym korytarzu.
Dziękujemy!!!