Sport to zdrowie…każdy to wie…

Średniaki podczas ćwiczeń gimnastycznych rozwijają sprawność ruchową, kształtują poczucie akceptacji własnego ciała, współdziałają w grupie, swobodnie wykonują stawiane przed nimi zadania, rozwijają swoje zainteresowania ruchowe, a przy okazji świetnie się bawią.

Zabawa jak wiadomo jest zawsze najważniejsza w zdrowym i równomiernych rozwoju psychoruchowym dziecka.