Rok szkolny 2019/2020 w tym roku rozpoczął się 2 września. Uczniowie klasy 7 przywitali swoich kolegów i koleżanki apelem, w czasie którego pożegnali akacje, pojawił się również ważny akcent historyczny związany z obchodami 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uczniowie przypomnieli tragiczną historię polskiego września 1939 roku.

W czasie apelu głos zabrała pani dyrektor Anna Polak.   Podczas swojego przemówienia pani dyrektor przywitała sześciolatków oraz pierwszoklasistów, życzyła im i pozostałym uczniom sukcesów w nauce podczas nadchodzącego roku szkolnego. Dodatkowo przestawiła zmiany organizacyjne w naszej szkole w związku z przeniesieniem przedszkola do budynku szkoły oraz wymieniła się inwestycje przeprowadzone w szkole podczas wakacji. Podziękowała panu Wójtowi Janowi Górze i Radzie Gminy za udzielone wsparcie i pomoc w remoncie szkoły.

Na apelu z okazji rozpoczęcia roku szkolnego obecni byli zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Gminy pan Andrzeja Binda oraz radni Leśnej: pani Ewa Urbańska oraz pan Jerzy Łodziana.

Dziękujemy uczniom klasy 7, chórowi, pani Anecie Dybał-Kubicy oraz pani Karolinie Skrzypek-Capucie za przygotowanie apelu.