Hura! Hura!
Miło nam poinfrormować, że projekt naszej szkoły „Międzynarodowa wymiana doświadczeń jako cenne źródło wiedzy w procesie podnoszenia jakości kształcenia” został zatwierdzony do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Planujemy początek projektu na wrzesień 2019, a jego zakończenie na marzec 2021 rok.

W ramach tego projektu 8 nauczycieli naszej placówki wyjedzie na dwutygodniowe kursy językowe lub metodyczne do 4 krajów Unii Europejskiej. Wybrane kraje to Irlandia, Wielka Brytania, Włochy oraz Malta.

Projekt przeszedł dzięki współpracy pani Dyrektor wraz z wybranymi członkami Rady Pedagogicznej oraz przychylności wójta Gminy Lipowa Jana Góry.