PODRĘCZNIKI DO RELIGII RODZICE ZAKUPUJĄ WE WŁASNYM ZAKRESIE

 Spis podręczników do religii:

5-latki/ 6-latki

„Kocham dobrego Boga” Podręcznik do nauki religii dla dzieci sześcioletnich

Autor/Autorzy: Dariusz Kurpiński, Elżbieta Osewska, Jerzy Snopek,

  1. Józef Stala,

Wydawnictwo Jedność

Klasa I

„Żyjemy w Bożym świecie” Podręcznik do nauki religii  + zeszyt w kratkę

Autor/Autorzy; Elżbieta Kondrak, Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek

Wydawnictwo Jedność

Klasa II

 „Idziemy do Jezusa” Podręcznik do nauki religii + zeszyt w kratkę

Autor/Autorzy: D. Kurpiński, J. Snopek. Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak

Wydawnictwo Jedność

 

Klasa III

„Jezus jest z nami” Podręcznik do religii + zeszyt w kratkę

Autor/Autorzy: D. Kurpiński, J. Snopek. Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak

Wydawnictwo Jedność

Klasa IV

 „Miejsca pełne BOGActw” Podręcznik do nauki religii + zeszyt w kratkę

Autor/Autorzy: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek

Wydawnictwo Jedność

Klasa V

„Spotkania uBOGAcające” Podręcznik do nauki religii + zeszyt w kratkę

Autor/Autorzy: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Wydawnictwo Jedność

 Klasa VI

„Tajemnice BOGAtego życia” Podręcznik do nauki religii + zeszyt w kratkę

Autor/Autorzy: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Wydawnictwo Jedność

Klasa VII

„Spotykam Twoje Słowo”, wydawnictwo „Podręcznik do nauki religii + zeszyt w kratkę

Autor/Autorzy: red. Ks. Paweł Mąkosa

Wydawnictwo Gaudium

Klasa VIII

„Z Tobą idę przez życie” Podręcznik do nauki religii + zeszyt w kratkę

Autor/Autorzy: red. Ks. Paweł Mąkosa

Wydawnictwo Gaudium

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W LEŚNEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W LEŚNEJ
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Przedmiot Podręcznik/ ćwiczenia Imię i nazwisko autora Tytuł Podręcznika Wydawnictwo Uwagi
KLASA I
Edukacja wczesnoszkolna Podręcznik J. Dymarska, J. Hanisz, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska Podręcznik „Nowi Tropiciele” WSiP 2017/2018
2018/2019
2019/2020
Materiały ćwiczeniowe J. Dymarska, J. Hanisz, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska, A. Burdzińska, A. Banasiak „Nowi Tropiciele”- materiały ćwiczeniowe WSiP 2017/2018
2018/2019
2019/2020
Język angielski Podręcznik T. Lochowski, C. Bruni New English Adventure 1 – książka ucznia Pearson 2017/2018
2018/2019
2019/2020
Materiały ćwiczeniowe New English Adventure 1 – zeszyt ćwiczeń z płytą DVD Pearson
Religia Podręcznik D. Kurpiński, J. Snopek. Red. ks. K. Mielnicki, E. Kondrak Żyjemy w Bożym Świecie Podręcznik do nauki religii Jedność 2017/2018
2018/2019
2019/2020
KLASA II
Edukacja wczesnoszkolna Podręcznik Agnieszka Banasiak, Elżbieta Burakowska, Agnieszka Burdzińska, Jolanta
Dymarska, Agnieszka Kamińska, Rafał Kamiński, Marzena Kołaczyńska, Beata Nadarzyńska
Nowi Tropiciele KLASA 2 – podręczniki cz. 1-5 WSiP 2018/2019
2019/2020
2020/2021
Materiały ćwiczeniowe Nowi Tropiciele. Karty ćwiczeń cz. 1-5.
Nowi Tropiciele. Matematyka. Karty ćwiczeń cz. 1-5
WSiP
Język angielski Podręcznik Tessa Lachowski, Anne Worrall New English Adventure 2

Książka + zeszyt ćwiczeń

Pearson 2018/2019
2019/2020
2020/2021
Materiały ćwiczeniowe
Religia Podręcznik D. Kurpiński, J. Snopek. Red. ks. K. Mielnicki, E. Kondrak Idziemy do Jezusa Jedność 2018/2019
2019/2020
2020/2021
KLASY III
Edukacja wczesnoszkolna Podręcznik A.Banasiak, A.Burdzińska, A.Danielewicz-Malinowska, J.Hanisz, A.Kamińska, R.Kamiński, E.Kłos, W.Kofta, B.Nadarzyńska Nowi Tropiciele. Podręczniki Cześci 1-5. WSiP 2019/2020
2020/2021
2021/2022
Materiały ćwiczeniowe Nowi Tropiciele. Karty ćwiczeń. Części 1-5.
Nowi Tropiciele. Matematyka. Części 1-5.
WSiP 2019/2020
2020/2021
2021/2022
Język angielski Podręcznik Regina Raczyńska, Cristiana Bruni New English Adventure 3. Podręcznik. Pearson 2019/2020
2020/2021
2021/2022
Materiały ćwiczeniowe New English Adventure3. Zeszyt ćwiczeń. Pearson
Religia Podręcznik J. Czerkawski, E. Kondrak, B. Nosek Jezus jest z nami Jedność 2019/2020
2020/2021
2021/2022
KLASY IV
Język polski Podręcznik Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek Język polski 4. Między nami. Podręcznik. GWO 2017/2018
2018/2019
2019/2020
Zeszyty ćwiczeń A. Łuczak, A. Murdzek Język polski 4. Między nami. Zeszyt ćwiczeń. Część 1 (Wersja A) + cz. 2. GWO 2017/2018
2018/2019
2019/2020
Język angielski Podręcznik Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz English Class Poland 4 (A1). Książka ucznia. Pearson 2017/2018
2018/2019
2019/2020
Zeszyty ćwiczeń Liz Kilby English Class Poland 4 (A1). Zeszyt ćwiczeń. Pearson 2017/2018
2018/2019
2019/2020
Historia Podręcznik T. Małkowski Podóże w czasie 4 GWO 2017/2018
2018/2019
2019/2020
Matematyka Podręcznik M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki Matematyka z plusem 4 GWO 2017/2018
2018/2019
2019/2020
Zeszyty ćwiczeń Piotr Zarzycki,Małgorzata Dobrowolska,Stanisław Wojtan Matematyka z plusem 4, wersja B cz. 1/2 + cz. 2/2 GWO
Przyroda Podręcznik Maria Marko-Worłowska, Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer Tajemnice przyrody 4 Nowa Era 2017/2018
2018/2019
2019/2020
Technika Podręcznik Urszula Białka, Jerzy Chrabąszcz Technika 4-6. Część komunikacyjna. Podręcznik Operon 2017/2018
2018/2019
2019/2020
Plastyka Podręcznik  Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Do dzieła! 4 Nowa Era 2017/2018
2018/2019
2019/2020
Muzyka Podręcznik M. Gromek, G. Kilbach Lekcja muzyki Nowa Era 2017/2018
2018/2019
2019/2020
Zajęcia komputerowe Podręcznik Informatyka Europejczyka Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka Helion Edukacja 2017/2018
2018/2019
2019/2020
Religia Podręcznik Ks. K. Mielnicki i inni Miejsce pełne BOGActw Jedność 2017/2018
2018/2019
2019/2020
KLASA V
Język polski Podręcznik A. Łuczak, A. Murdzek Język polski 5. Między nami. Podręcznik. GWO 2018/2019
2019/2020
2020/2021
Zeszyty ćwiczeń A. Łuczak, A. Murdzek Język polski 5. Między nami. Zeszyt ćwiczeń. Część 1 (Wersja A) + cz. 2. GWO
Język angielski Podręcznik Jayne Croxford, Graham Fruen, Arek Tkacz English Class Poland 5 (A1+). Książka ucznia. Pearson 2018/2019
2019/2020
2020/2021
Zeszyty ćwiczeń Jennifer Heath English Class Poland 5 (A1+). Zeszyt ćwiczeń. Pearson
Historia Podręcznik T. Małkowski Podróże w czasie kl. 5 GWO 2018/2019
2019/2020
2020/2021
Matematyka Podręcznik M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki Matematyka z plusem 5 GWO 2018/2019
2019/2020
2020/2021
Zeszyty ćwiczeń Małgorzata Dobrowolska,Stanisław Wojtan,Adam Mysior,Zofia Bolałek Matematyka z plusem 5, wersja B cz. 1 Arytmetyka + cz. 2 GWO
Biologia Podręcznik Marian Sęktas, Joanna Stawarz Biologia SP Puls życia RE Nowa Era 2018/2019
2019/2020
2020/2021
Geografia Podręcznik Praca zbiorowa Planeta Nowa 5 Nowa Era 2018/2019
2019/2020
2020/2021
Zeszyt ćwiczeń Praca zbiorowa Planeta Nowa 5 Nowa Era
Technika Podręcznik Urszula Białka Technika 4-6. Część techniczna 1. Podrecznik. Operon 2018/2019
2019/2020
2020/2021
Plastyka Podręcznik  Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Do dzieła! 5 Nowa Era 2018/2019
2019/2020
2020/2021
Muzyka Podręcznik J Górska -Guzik Ciekawi świata Operon 2018/2019
2019/2020
2020/2021
Informatyka Podręcznik Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka Informatyka Europejczyka Helion Edukacja 2018/2019
2019/2020
2020/2021
Religia Podręcznik Ks. K. Mielnicki i inni Spotkania ubogacające Jedność 2018/2019
2019/2020
2020/2021
KLASA VI
Język polski Podręcznik A. Łuczak, A. Murdzek Język polski 6. Między nami. Podręcznik. GWO 2019/2020
2020/2021
2021/2022
Zeszyty ćwiczeń A. Łuczak, A. Murdzek Język polski 6. Między nami. Zeszyt ćwiczeń. Część 1 (Wersja A) + cz. 2. GWO 2019/2020
2020/2021
2021/2022
Język angielski Podręcznik Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz English Class A2 Pearson 2019/2020
2020/2021
2021/2022
Zeszyty ćwiczeń Jennifer Heath, Catherine Bright English Class A2. Zeszyt cwiczeń. Pearson 2019/2020
2020/2021
2021/2022
Jezyk niemiecki Podręcznik Zastąpiło Lucyna, Krawczyk Ewa, Kozubska Marta Und so weiter V PWN 2019/2020
2020/2021
2021/2022
Materiały ćwiczeniowe Und so weiter  V
(oprawa zielona)
PWN 2019/2020
2020/2021
2021/2022
Historia Podręcznik Tomasz Małkowski Podróże w czasie 6 GWO 2019/2020
2020/2021
2021/2022
Matematyka Podręcznik M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki Matematyka z plusem 6 GWO 2019/2020
2020/2021
2021/2022
Zeszyty ćwiczeń Piotr Zarzycki, Agnieszka Orzeszek, Mariola Tokarska Matematyka z plusem 6, wersja B cz. 1 Arytmetyka + cz. 2 GWO 2019/2020
2020/2021
2021/2022
Biologia Podręcznik Joanna Stawarz Biologia Puls życia 6. Nowa Era 2019/2020
2020/2021
2021/2022
Geografia Podręcznik Praca zbiorowa Planeta Nowa 6 Nowa Era 2019/2020
2020/2021
2021/2022
Zeszyt ćwiczeń Praca zbiorowa Planeta Nowa 6 Nowa Era 2019/2020
2020/2021
2021/2022
Technika Podręcznik Urszula Białka Technika 4-6. Część techniczna 2. Podręcznik Operon 2019/2020
2020/2021
2021/2022
Plastyka Podręcznik  Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Do dzieła! 6 Nowa Era 2019/2020
2020/2021
2021/2022
Muzyka Podręcznik Justyna Górska-Guzik Muzyka 6. Podręcznik Operon 2019/2020
2020/2021
2021/2022
Informatyka Podręcznik Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka Informatyka Europejczyka Helion Edukacja 2019/2020
2020/2021
2021/2022
Religia Podręcznik Ks. K. Mielnicki i inni Tajemnice BOGAtego życia Jedność 2019/2020
2020/2021
2021/2022
KLASY VII
Język polski Podręcznik A. Łuczak, E. Prylińska, A. Suchowierska, R. Maszka Między nami 7 GWO 2017/2018
2018/2019
2019/2020
Zeszyt ćwiczeń A. Łuczak, E. Prylińska Między nami 7 – wersja A, cz. 1 + cz. 2. GWO
Język angielski Podręcznik Bob Hastings, Stuart McKinlay, Arek Tkacz English Class Poland 7 (A2+) Pearson 2017/2018
2018/2019
2019/2020
Zaszyt ćwiczeń Lynda Edwards English Class Poland 7 (A2 +) Pearson
Język niemiecki Podręcznik Praca zbiorowa Maine Deutschtour 7
Podręcznik do języka niemieckiego
Nowa Era 2017/2018
2018/2019
2019/2020
Zeszyt ćwiczeń Praca zbiorowa Maine Deutschtour 7
Zeszyt ćwiczeń
Nowa Era
Matematyka Podręcznik Praca zbiorowa Matematyka z plusem 7 GWO 2017/2018
2018/2019
2019/2020
Zeszyt ćwiczeń Małgorzata Dobrowolska,Marcin Karpiński,Marta Jucewicz Matematyka z plusem 7 GWO
Biologia Podręcznik Praca zbiorowa Puls życia 7 Nowa Era 2017/2018
2018/2019
2019/2020
Zeszyt ćwiczeń Praca zbiorowa Puls życia 7 Nowa Era
Chemia Podręcznik Praca zbiorowa Chemia Nowej Ery 7 Nowa Era 2017/2018
2018/2019
2019/2020
Fizyka Podręcznik Praca zbiorowa Spotkania z fizyką 7 Nowa Era 2017/2018
2018/2019
2019/2020
Zeszyt ćwiczeń Praca zbiorowa Spotkania z fizyką 7 Nowa Era
Geografia Podręcznik Praca zbiorowa Planeta Nowa 7 Nowa Era 2017/2018
2018/2019
2019/2020
Zeszyt ćwiczeń Praca zbiorowa Planeta Nowa 7 Nowa Era
Historia Podręcznik T. Małkowski Historia 7. Podróże w czasie 7 GWO 2017/2018
2018/2019
2019/2020
Informatyka Podręcznik Jolanta Pańczyk Informatyka Europejczyka Helion Edukacja 2017/2018
2018/2019
2019/2020
Muzyka Podręcznik M. Gromek, G. Kilbach Lekcja muzyki 7 Nowa Era 2017/2018
2018/2019
2019/2020
Plastyka Podręcznik Praca zbiorowa Do dzieła! 7 Nowa Era 2017/2018
2018/2019
2019/2020
Religia Podręcznik Red. Ks. Paweł Mąkosa Podręcznik „Spotykam Twoje słowo” Gaudium 2017/2018
2018/2019
2019/2020
KLASY VIII
Język polski Podręcznik A. Łuczak, E. Prylińska, K. Krzemieniewska-Kleban, A. Suchowierska Między nami 8 GWO 2018/2019
2019/2020
2020/2021
Zeszyt ćwiczeń A. Łuczak, E. Prylińska Między nami 8 – wersja A, cz. 1/2 GWO
Matematyka Podręcznik Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej Matematyka z plusem 8 GWO 2018/2019
2019/2020
2020/2021
Zeszyt ćwiczeń. J. Lech Matematyka z plusem 8. Ćwiczenia podstawowe GWO
Język angielski Podręcznik Arek Tkacz, Angela Bandis, Anita Lewicka, Richard Cowen, Renata Ranus; konsultacja: Anna Pasternak Repetytorium Ósmoklasisty kl.8. Podręcznik Pearson 2018/2019
2019/2020
2020/2021
Zaszyt ćwiczeń Anita Lewicka, Richard Cowen, Arek Tkacz, Angela Bandis, Renata Ranus; Konsultacja: Anna Pasternak Repetytorium Ósmoklasisty kl.8.  Zeszyt ćwiczeń Pearson
Język niemiecki Podręcznik Małgorzata Kosacka,Ewa Kościelniak-Walewska Maine Deutschtour 8
Podręcznik do języka niemieckiego
Nowa Era 2018/2019
2019/2020
2020/2021
Zeszyt ćwiczeń Małgorzata Kosacka,Ewa Kościelniak-Walewska Maine Deutschtour 8
Zeszyt ćwiczeń z kodem QR.
Nowa Era
Biologia Podręcznik Praca zbiorowa Puls życia 8 Nowa Era 2018/2019
2019/2020
2020/2021
Chemia Podręcznik Praca zbiorowa Chemia Nowej Ery 8 Nowa Era 2018/2019
2019/2020
2020/2021
Fizyka Podręcznik Praca zbiorowa Spotkania z fizyką 8 Nowa Era 2018/2019
2019/2020
2020/2021
Geografia Podręcznik Praca zbiorowa Planeta Nowa 8 Nowa Era 2018/2019
2019/2020
2020/2021
Historia Podręcznik T. Małkowski Historia 8. Podróże w czasie 8 GWO 2018/2019
2019/2020
2020/2021
Informatyka Podręcznik Jolanta Pańczyk Informatyka Europejczyka Helion Edukacja 2018/2019
2019/2020
2020/2021
Wiedza o społeczeństwie Podręcznik P.Krzesicki, P.Kur, M.Poręba Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik WSiP 2018/2019
2019/2020
2020/2021
Religia Podręcznik Red. Ks. Paweł Mąkosa Podręcznik „Z Toba idę przez życie” Gaudium 2018/2019
2019/2020
2020/2021