19 czerwca był dniem wyjątkowym dla naszej społeczności szkolnej. W tym dniu zakończyliśmy rok szkolny i rozpoczęliśmy wakacje. Uroczystość była okazją do podsumowania kończącego się roku szkolnego. Pani Dyrektor wręczyła uczniom nagrody, w tym pogratulowała uczennicy klasy 8b –  Magdalenie Prochot, która została laureatką olimpiady z języka polskiego pod opieką pani Anny Pieróg. Rozdała także świadectwa z wyróżnieniem oraz dyplomy za wzorową frekwencję i udział w licznych konkurach. Listy gratulacyjne otrzymali rodzice uczniów, którzy zostali wpisani do Złotej Księgi (za świadectwo bez ocen dobrych i niższych oraz wzorowe zachowanie). Pani dyrektor podkreśliła, że każdy uczeń w ciągu tego roku szkolnego zrobił postępy w swoim rozwoju i wzbogacił swoją wiedzę i umiejętności. Po raz pierwszy po 20 latach przerwy żegnaliśmy się z absolwentami szkoły podstawowej. Przygotowali oni program artystyczny, w trakcie którego między innymi brawurowo zatańczyli poloneza. Uczniowie klas ósmych podziękowali nauczycielom i rodzicom, uroczyście przekazali sztandar młodszym kolegom, a także pożegnali się ze swoimi młodszymi kolegami.

Na zakończenie Pani Dyrektor życzyła uczniom udanych i bezpiecznych wakacji.