Uczniowie klas ósmych przygotowali piękne pożegnanie z pracownikami szkoły. To wyjątkowe spotkanie rozpoczęli od zatańczenia staropolskiego tańca – poloneza. Taniec ten, kiedyś obecny na szlacheckich dworach,   otworzył uroczystość pożegnania klas ósmych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśnej, ale także zamknął jubileuszowy rok szkolny 2018/2019, w którym obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. We wspaniały sposób uczniowie pożegnali nauczycieli i pracowników szkoły. Każda osoba otrzymała różę oraz wiersz, napisany specjalnie dla tej osoby przez uczennicę klasy 8a – Dominikę Prochot. Następnie młodzież podziękowała swoim rodzicom i opiekunom za pomoc, opiekę, miłość i wsparcie, którymi ich przez te osiem lat obdarzali. Uczniowie przygotowali również krótkie prezentacje podsumowujące ich lata spędzone w naszej szkole, a także piękne podziękowania dla wychowawców. Wzruszeniom nie było końca… Na zakończenie części oficjalnej, głos zabrali pani A. Krasny – w imieniu Rady Rodziców oraz pani dyrektor A. Polak.  Pani dyrektor wyróżniła uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce oraz zachowaniu, podziękowała także rodzicom, którzy przez osiem ostatnich lat angażowali się w działania na rzecz szkoły, podziękowała również uczniom: Miłoszowi Piotrowskiemu oraz Jerzemu Porębskiemu za godną służbę w poczcie sztandarowym. Po części oficjalnej uczniowie udali się do sal, w których mieli zorganizowany bal. Wszyscy fantastycznie się bawili do późnych godzin wieczornych. Żegnamy Was uczniowie klas ósmych, życzymy Wam samych sukcesów, spełnienia marzeń i planów zawodowych, a także życzliwych osób wokół. Będziemy Was dobrze wspominać…

wiersze – autor D. Prochot