Dziękujemy wszystkim uczniom za aktywny udział we wszystkich akcjach charytatywnych w roku szkolnym 2018/2019
Zawsze mogliśmy liczyć na pomoc rodziców, którzy dają przykład młodemu pokoleniu.