Plan dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wchodzących w skład Zespołów Szkolno – Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lipowa w 2019 r.

01.07.2019 – 31.07.2019 – Zespół Szkolno –Przedszkolny w Lipowej, Lipowa ul. Jana Pawła II 3, 34-324 Lipowa

01.08.2019 – 31.08.2019 – Zespół Szkolno – Przedszkolny, w Twardorzeczce, Twardorzeczka ul. Widokowa 204, 34-324 Lipowa

Rodzice zapisują dziecko na dyżur wakacyjny do dnia 14.06.2019 r. w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.

Dokonanie zapisu jest jednoznaczne z obowiązkiem uiszczenia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie dyżuru wakacyjnego.

Dyżur odbędzie się przy minimum 10 zgłoszeniach do danego przedszkola.

Na podstawie: Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Lipowa z 15 lutego 2019 r. w sprawie organizacji dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wchodzących w skład Zespołów Szkolno-Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lipową w roku 2019 r.

Poniżej publikujemy plik prezentujący organizację dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 2019 r. Tutaj.