W terminie od dnia 04 marca 2019r. do dnia 29 marca 2019r. trwają zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej na rok szkolny 2019/2020.

Zgłoszenia dzieci z obwodu szkoły oraz wnioski o przyjęcie dzieci spoza obwodu szkoły można pobierać w sekretariacie Szkoły w godz. 7:00 – 15:00 lub ze szkolnej strony internetowej oraz
w Przedszkolu w Leśnej (odnośniki poniżej):

  1. ZGŁOSZENIE DLA DZIECI Z OBWODU SZKOŁY– do pobrania tutaj
  2. WNIOSEK DLA DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY– do pobrania tutaj
  3. POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICA KANDYDATA WOLI PRZYJĘCIA, które należy złożyć
    w terminie od 10.04.2019r. do 16.04.2019r.(dotyczy kandydatów zakwalifikowanych spoza obwodu szkoły)  – do pobrania tutaj

OBWÓD SZKOLNY Obwód Szkoły Podstawowej w Leśnej obejmuje całe sołectwo Leśna.   

ZASADY PRZYJMOWANIA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Leśnej przyjmuje się:
  2. a)  dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej na podstawie zgłoszenia rodziców,
  3. b) dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej w Leśnej, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
  4. Naukę w klasie I szkoły podstawowej rozpoczynają dzieci 7 letnie (urodzone w 2012 roku) – objęte obowiązkiem szkolnym.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Leśnej na rok szkolny 2019/2020

 

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1 2 3 4
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 04.03.2019 – 29.03.2019 23.04.2019 – 10.05.2019
2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 25.03.2019 13.05.2019
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 27.03.2019 15.05.2019
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 01.04.2019 – 05.04.2019 16.05.2019 – 22.05.2019
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 08.04.2019 24.05.2019
6. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 10.04.2019 – 16.04.2019 27.05.2019 – 31.05.2019
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19.04.2019 03.06.2019