Szanowni Państwo !

Zasady rekrutacji do Przedszkola w Leśnej na rok szkolny 2019/2020

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do Przedszkola w Leśnej składają deklarację
o kontynuowaniu
przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020
w terminie od dnia 25 lutego do 3 marca 2019 roku.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

  1. Rodzice, którzy chcą po raz pierwszy zapisać dziecko do Przedszkola w Leśnej składają wniosek od dnia 04 marca do 22 marca 2019 r.
  2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Dokumenty można pobierać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Leśnej w godz. 7:00 – 15:00, w Przedszkolu w Leśnej lub ze szkolnej strony internetowej www.lesna.edu.pl.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do Przedszkola w Leśnej na rok szkolny 2019/2020

 

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1 2 3 4
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym do którego dziecko uczęszcza. 25.02.2019 – 03.03.2019
Rekrutacja
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 04.03.2019 – 22.03.2019 24.04.2019 – 24.05.2019
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 25.03.2019 – 29.03.2019 27.05.2019 – 31.05.2019
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 02.04.2019 03.06.2019
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 04.04.2019 – 09.04.2019 05.06.2019 – 10.06.2019
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 12.04.2019 12.06.2019