Na świetlicy nie brakuje ćwiczeń z elementami gimnastyki korekcyjnej jak i zabaw z nowymi grami. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie się w ogólnopolską akcję ,,Się gra się ma …’’