W ramach realizacji zadań konkursowych „Przedszkole młodych patriotów” w dniu 25.10.2018 roku w naszym przedszkolu odbył się konkurs recytatorski o tematyce patriotycznej. Celem konkursu było pielęgnowanie postaw patriotycznych, popularyzowanie poezji patriotycznej, oraz rozwijanie uzdolnień recytatorskich. Do konkursu zgłosiło się 10 dzieci w wieku 5-6 lat.
W tym dniu w przedszkolu panowała podniosła atmosfera. Dzieci w galowych strojach, z ogromną powagą prezentowały swoje umiejętności recytatorskie. Wśród recytowanych wierszy nie zabrakło: „Katechizmu małego dziecka” W. Bełzy, „Co to jest Polska?” Cz. Janczarskiego, „Pojedziemy w cudny Kraj” M. Konopnickiej, „11 Listopada” L. Wiszniewskiego, „Twój dom” W. Chotomskiej, „Moja mała ojczyzna” J. Białobrzeskiej, „Ojczyzna” W. Domeradzkiego, „Wiślana syrenka” T. Kubiaka.

Uczestnicy konkursu występowali przed wspaniałą publicznością (swoimi rówieśnikami oraz zaproszonymi gośćmi- uczniami klasy I), która nagradzała wszystkich gromkimi brawami.

Jury w składzie: p. dyrektor Anna Polak, p. Agnieszka Barteczko z Biblioteki w Leśnej oraz p. Emilia Zuziak (wychowawczyni klasy I) wysoko oceniło recytujących i przyznało wyróżnienia dla:
Karoliny Szczotka,
Jana Zagórskiego,
Anny Matuszek.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

Serdecznie gratulujemy!!!