1. Organizacja roku szkolnego.
03.09.2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19
03.09.2018-25.01.2019 I semestr
26.01.2019-21.06.2019 II semestr
24.12.2018-01.01.2019 Zimowa przerwa świąteczna
14.02.2019-25.02.2019 Ferie zimowe
18.04.2019- 23.04.2019 Wiosenna przerwa świąteczna
21.06.2019 Zakończenie roku szkolnego 2018/19
22.06.2019 Ferie letnie

 

  1. Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych.
02.11.2018 Piątek, pomiędzy dniami ustawowo wolnymi
15.04  16.04  17.04 2019 Poniedziałek, wtorek, środa , egzamin klasy ósmej.
02.05.2019 Czwartek, pomiędzy dniami ustawowo wolnymi
18. 06.2019 Dzień przed zakończeniem roku szkolnego

 

  1. Terminy klasyfikacji.
21.12.2018 Informacja do rodziców o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i obniżonym zachowaniu za I semestr
15.01.2019 Wystawienie propozycji ocen śródrocznych
22.01.2019 Ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych
29.01.2019 Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
10.05.2019 Informacja do rodziców o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i obniżonym zachowaniu na koniec roku szkolnego
29.05.2019 Wystawienie propozycji ocen śródrocznych
05.05.2019 Ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych
12.06.2019 Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

 

 

  1. Spotkania z rodzicami
19.09.2018 Spotkanie z rodzicami-zebranie ogólne, wymagania edukacyjne
13.11.2018 Spotkanie z rodzicami
30.01.2019 Spotkanie z rodzicami-klasyfikacja śródroczna
10.04.2019 Spotkanie z rodzicami

 

  1. Terminy posiedzeń Rady Pedgogicznej.
30.08.2018 Organizacja roku szkolnego
17.09.2018 Plan pracy szkoły, Plan nadzoru pedagogicznego
październik Rada szkoleniowa
06.11.2018 Analiza wyników nauczania, pracy wychowawczej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej
30.01.2019 Klasyfikacja śródroczna
marzec Rada szkoleniowa
09.04.2019 Analiza wyników nauczania, pracy wychowawczej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej
12.06.2019 Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej