12 października uczniowie klas ósmych uczestniczyli w pierwszej części cyklu „Spotkań z
Astronomią”, będącą świetnym uzupełnieniem informacji o Ziemi. Prelekcja „Błękitna Planeta”, w
sposób niezwykle ciekawie przybliżyła nam informacje o Ziemi jako jedynej (przynajmniej na razie)
planecie, na której istnieje życie. Pozwoliło nam to także uświadomić, że jesteśmy zaledwie maleńkim
pyłkiem w przestworzach, których ogromu nie sposób ogarnąć. Autor prelekcji wprowadził nas w
temat, ukazując pozycję Ziemi we wszechświecie, zabierając nas w wirtualną podróż po Kosmosie
Apollem 8. W trakcie wędrówki mogliśmy ujrzeć Ziemię jako błękitny obiekt, której kolor nie zależy
od występującej wody wszechoceanów, ale od odbicia nieba w jego lustrze. Ponadto uczniowie
utrwalili sobie wiedzę o ruchach Ziemi i konsekwencjach jakie z nich wynikają. Połączenie praktycznie
wszystkich nauk przyrodniczych przybliżyło uczestnikom prelekcji wiedzę o zjawiskach i warunkach
jakie panują na powierzchni oraz pod powierzchnią Ziemi.
Prelekcja wzbudziła ogromne zainteresowanie młodzieży tematem życia na Ziemi i dlatego z
niecierpliwością będziemy czekać na kolejny wykład „Żyjąca Planeta”, aby dowiedzieć się więcej o
życiodajnych warunkach panujących na Ziemi.