Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków EDU Plus 2018/2019

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków EDU Plus 2018/2019

 

Opiekunowie polisy:

Maria Jermak

Jarosław Pająk

tel: 33 8187909;

tel kom: 502 750344

mail:  jaroslaw.pajak@gmail.com

biuro: 43-300 Bielsko-Biała, ul 1Maja 18 a (I piętro)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia „EDU Plus” są dostępne w Sekretariacie Szkoły, u opiekunów polisy oraz na stronie internetowej Szkoły

Uczniowie uprawiający sport w klubach sportowych pozaszkolnych, mogą być objęci ubezpieczeniem EDU Plus podczas zajęć związanych z przynależnością do tych klubów za dodatkową składkę w wysokości 12 złotych

Z poważaniem

Maria Jermak

Jarosław Pająk

*informujemy, że możecie Państwo korzystać ze zniżek na inne ubezpieczenia:   majątkowe (dom, mieszkanie, samochód, biznes, budowlane) i osobowe (NNW, ubezpieczenia podróżne, itd.)

KORZYŚCI DLA UBEZPIECZONYCH

 

  • Ochrona przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę, na całym świecie

 

  • Ubezpieczenie obejmuje elementy ochrony zdrowotnej. Ubezpieczeniem objęty jest zawał serca i udar mózgu, zdiagnozowanie sepsy, zakażenie rota wirusem, pobyt w szpitalu z powodu zachorowania  bez dodatkowej opłaty

 

  • Ubezpieczenie obejmuje elementy ochrony rodzinnej. Ubezpieczeniem objęta jest śmierć rodzica, koszty porady psychologa w NNW – bez dodatkowej opłaty

 

  • Ubezpieczenie obejmuje świadczenie 5.000 zł na zakup wózka inwalidzkiego bez dodatkowej opłaty.

 

  • Ubezpieczeniem objęty jest pobyt w szpitalu bez opłaty dodatkowej.

 

  • Ubezpieczeniem objęty jest zwrot kosztów korepetycji bez opłaty dodatkowej.

 

  • Wszystkie warianty ubezpieczenia mają rozszerzony zakres o gwarantowane wypłaty (także kiedy uszczerbek na zdrowiu = 0%) z tytułu:

 

Ö   Złamania i pęknięcia kości                       wypłata gwarantowana!

Ö   Pogryzienie przez psa                               wypłata gwarantowana!

Ö   Pogryzienie przez inne zwierzę

lub pokąsanie przez owady                     2 dni w szpitalu wypłata gwarantowana!

Ö   Rany (szwy)                                              wypłata gwarantowana!

Ö   Urazy (zwichnięcia skręcenia, stłuczenia)        od 8 dni  unieruch., wypłata gwarantowana!

Ö   Wstrząs mózgu                                         od 3 dnia w szpitalu, wypłata gwarantowana!

Ö   Pobyt w  szpitalu NNW                           od 1 dnia do 90 dni w roku!

Ö   Pobyt w  szpitalu choroba                                    od 1 dnia do 60 dni w roku!

Ö   Oparzenia                                                 od II stopnia, wypłata gwarantowana!

Ö   Operacje NNW                                        2 dni w szpitalu wypłata gwarantowana!

Ö   Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji      wypłata gwarantowana!

Ö   Zakażenie rota wirusem                           3 dni w szpitalu wypłata gwarantowana!

Ö   Zatrucie gazami,                                       3 dni w szpitalu wypłata gwarantowana!

Ö   Porażenie prądem lub piorunem               3 dni w szpitalu wypłata gwarantowana!

Ö   Zakup wózka inwalidzkiego                    wypłata gwarantowana!

Ö   Śmierć rodzica w NNW                           wypłata gwarantowana!

 

Jeżeli w wyniku jednego wypadku zaistnieje kilka z w/w skutków to wypłata będzie sumą kolejnych świadczeń w związku z czym na przykład w razie 100% inwalidztwa wypłata może przekroczyć 200% Sumy Ubezpieczenia (do wysokości Max.Odpowiedzialności).

Bez dodatkowej opłaty.

  • SPRAWNE I WYGODNE WYPŁATY ODSZKODOWAŃ – przekazem, przelewem, gotówką – pełna obsługa przez BIURO OBSŁUGI POLIS       SZKOLNYCH.
  • ZNIŻKI dla Rodziców na inne ubezpieczenia (NW, dom, mieszkanie, podróż)
  • MOŻLIWOŚĆ rozszerzenia ubezpieczenia o wyczynowe uprawianie sportu w klubach pozaszkolnych za dopłatą składki

Ogólne warunki ubezpieczenia

 

2018-09-20T18:20:04+00:0020 Wrzesień, 2018|Komunikaty, Przedszkole, Szkoła|

Dane kontaktowe

ul. św. Michała Archanioła 140, 34-300 Leśna

Telefon: +48 33 867 10 92

Strona internetowa: lesna.edu.pl

Najnowsze wpisy

%d bloggers like this: