Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków EDU Plus 2018/2019

 

Opiekunowie polisy:

Maria Jermak

Jarosław Pająk

tel: 33 8187909;

tel kom: 502 750344

mail:  jaroslaw.pajak@gmail.com

biuro: 43-300 Bielsko-Biała, ul 1Maja 18 a (I piętro)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia „EDU Plus” są dostępne w Sekretariacie Szkoły, u opiekunów polisy oraz na stronie internetowej Szkoły

Uczniowie uprawiający sport w klubach sportowych pozaszkolnych, mogą być objęci ubezpieczeniem EDU Plus podczas zajęć związanych z przynależnością do tych klubów za dodatkową składkę w wysokości 12 złotych

Z poważaniem

Maria Jermak

Jarosław Pająk

Ogólne warunki ubezpieczenia