Rok szkolny 2018/2019 rozpoczął się uroczyście zaśpiewanym hymnem. Po hymnie głos zabrała pani dyrektor szkoły Anna Polak, która przywitała uczniów, rodziców i zaproszonych gości: przedstawicieli Rady Rodziców oraz Wójta Gminy Lipowa Pana Jana Górę.

Szczególnie przywitała uczniów klas pierwszych, którym życzyła, aby w szkole czuli się tak dobrze jak w rodzinie. Pani Dyrektor podkreśliła wyjątkowość tego roku szkolnego, w którym po raz pierwszy pojawili się uczniowie w  VIII klasie, a uczniowie po raz pierwszy napiszą egzamin ósmoklasisty.

Pani dyrektor życzyła uczniom spełnienia marzeń, sukcesów na miarę swoich możliwości.  Podkreśliła, że czeka nas 10 miesięcy , które wypełni przede wszystkim nauka, ale powinien też znaleźć się czas na wspólną zabawę,  wzajemne inspiracje, radość i życzliwość.

Z kolei przemówił Pan Wójt, który również życzył uczniom sukcesów w nadchodzącym roku. Podkreślił, że uczeń, nauczyciel i rodzic wspólnie budują szkołę i razem pracują na sukces dzieci. Zapowiedział, że wkrótce będzie nasza szkoła będzie remontowana ze środków zewnętrznych. Od stycznia będzie również realizowany program „Zostań inżynierem”, w ramach którego w szkole powstaną dwie nowoczesne klasopracownie.

Klasa V a i V b pod opieką wychowawczyń; Moniki Jończyk, Anny Skórzak oraz Karoliny Skrzypek-Caputy przedstawiły program artystyczny, w którym uczniowie pożegnali się z wakacjami, przypomnieli najważniejsze wydarzenia związane z wybuchem II wojny światowej.  Obiecali również, że zaopiekują się nowymi kolegami i koleżankami z klasy I.