Na zakończenie roku szkolnego 2017/2018 odbył się apel, podczas którego pani dyrektor Anna Polak dokonała podsumowania pracy szkoły za miniony rok szkolny. Uczniowie otrzymali nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu, a także za wzorową frekwencję.Uczniowie i uczennice, którzy na świadectwie mogli pochwalić się co najmniej samymi piątkami i wzorowym zachowaniem mieli zaszczyt wpisania się do Złotej Księgi. Przedtem przypomniała najważniejsze osiągnięcia uczniów, które osiągnęli podczas zawodów oraz konkursów na różnych szczeblach. Pani dyrektor podziękowała uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rodzicom za ten rok wspólnej pracy. Uczniom życzyła wspaniałych wakacji a nauczycielom udanego urlopu. Na ręce pani dyrektor i zastępcy przedstawiciele rady rodziców złożyli kwiaty, dziękując nauczycielom za trud i serce wkładane w naukę i wychowywanie dzieci i młodzieży.
Apel zakończył występ klasy VII a przygotowany przez panią mgr Magdalenę Pietraszko. Uczniowie w wesołych scenkach, urozmaiconych wieloma piosenkami przedstawili w sposób humorystyczny szkolne życie uczniów toczące się na lekcjach oraz przerwach. Wakacyjną piosenkę wykonał chór przygotowany przez panią mgr Karolinę Skrzypek-Caputa.